Tugikeskuse uudised

Tugikeskus JUBA 5! Lastevanemate seminar

Jaa, me oleme olnud JUBA viis aastat Viljandi õpetajatele ja peredele toeks. Kui tavaliselt oodatakse sünnipäeval külalistelt kinke, siis meie ei ole sugugi teistsugused. Viljandi Laste ja Perede Tugikeskuse spetsialistidel on üks väga kindel südamesoov. Me soovime kingiks, et kohale tuleksid KÕIK Viljandimaa lapsevanemad. Sa lugesid õigesti! Väga on oodatud kõik Viljandi linna ja ka […]

Tugikeskus puhkab!

Viljandi Laste ja Perede Tugikeskuse spetsialistid puhkavad. Ülikiirete küsimuste puhul võta ühendust tugikeskuse juhataja Siiri Kruusega telefonil: +372 5072 427

Pereteraapia teenus Viljandi linna elanikele

Viljandi linnas pakub pereteraapia teenust pereterapeut Katrin Heinrich. Teenuse osutamisel on psühholoogiline suund ning seda pakutakse lähtuvalt kliendi või pere psühholoogilise toe vajadusest. Eesmärgiks on mõista kliendi arenguvajadusi ja toetusvõimalusi. Toetada pere ressursse ja olemasolevate võrgustikuliikmete olulisust põhjusel, et suhete süsteemi kaudu toetada. Katrin Heinrich on valmis nõustama kliente eesti, vene ja saksa keeles. Valmisolek […]

HEV kompetentsikeskuse teenusemudel

HEV KOMPETENTSIKESKUSE TEENUSMUDELI VÄLJATÖÖTAMINE TUGITEENUSTE PAKKUMISEKS VILJANDI 22.07.2022 Projekti eesmärk on suurendada Viljandimaa omavalitsuste võimekust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses. Otseseks sihiks on töötada välja haridusliku erivajadusega õppijatele suunatud toetamise ja tugiteenuste terviknägemus maakonnas. Projekti raames töötatakse välja Viljandi maakonna üleselt kompetentsikeskuse teenusmudel integreeritud […]

Aasta tugispetsialist 2022 nominent

Aasta tugispetsialisti tiitlile nomineeriti Viljandi Laste ja Perede Tugikeskuse eripedagoog Maris Siiman. Maris on positiivne, empaatiline, kohusetundlik, hea algatusvõimega, suurte kogemuste ja teadmistega, uuendusmeelne, tasakaalukas ja oma erialale pühendunud lasteaias töötav eripedagoog. Marise põhimõte eripedagoogina on, et kõik lapsed saaksid nende võimetele sobivat õpetust ja probleemidega tuleb tegeleda võimalikult vara parimate tulemuste nimel. Samas kui […]