Psühholoog

PSÜHHOLOOG KOOLIS

Koolipsühholoogi tööülesanneteks on laste, lastevanemate, õpetajate  ja vajadusel kooli juhtkonna nõustamine, toetamine ja abistamine.

Töös lastega psühholoog: