Logopeed

LOGOPEED LASTEAIAS

Logopeedilise töö eesmärk lasteaias on laste kommunikatsioonivõime hindamine, kõne- ja häälduspuuete märkamine ja teraapia.
Logopeedi tööülesanneteks on:
• kõneravi vajavate laste väljaselgitamine;
• logopeedilise töö planeerimine, teraapiatundide läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine
• lapse kõne ja tunnetustegevuse (taju, tähelepanu, mälu, mõtlemine) arendamine;
• lastevanemate ja õpetajate nõustamine.
Logopeediline abi toimub individuaalselt või väikestes gruppides.
Männimäe Lasteaias töötab 4 erirühma, üks kehapuuetega ja kolm tasandusrühma http://www.mannimae.ee/pag.