Tasulised teenused

Laste ja perede tugikeskuse tugispetsialistide tasuliste teenuste hinnakiri:

Teenuse nimetusHindHind Viljandi linna elanikele
Eripedagoogi konsultatsioon või teraapia    €/h€/h
Logopeedi konsultatsioon või teraapia         €/h€/h
Psühholoogi konsultatsioon või teraapia€/h€/h
Sotsiaalpedagoogi konsultatsioon või teraapia€/h€/h

Viljandi linna munitsipaalkoolidele- ja lasteaedadele on tugispetsialistide teenused tasuta.

Eelkooliealistele lastele, kelle registrijärgne elukoht on Viljandi linn ja kes ei käi munitsipaallasteaias, on vajaduspõhised tugispetsialistide teenused tasuta.

Teenuse nimetusHind
Perelepitusteenuse hind€/min

Vähemalt üks teenuse saaja osapooltest peab omama registrijärgset elukohta Viljandi linnas.