Kokkuvõte aastast 2023

Aasta lõppedes tehakse ikka kokkuvõtteid ja nii esitasime ka meie oma asutuse juhile Siiri Kruusele mõned küsimused.

Mille eest oled meie asutuse tegevusele ja inimestele mõeldes tänulik?
Viljandi Laste ja Perede Tugikeskus saab 1. jaanuaril 6.- aastaseks. Iga algus on keeruline ning ka meil on tulnud ületada palju erimeelsuseid ja kasvuraskuseid.
Kuid tänaseks oleme kasvanud ühtseks peaaegu 40-liikmeliseks tööpereks.

Sageli mõtlen sellele, millise entusiasmi ja motivatsiooniga tugikeskuse spetsialistid töötavad! Kustkohast nad selle jõu ja energia võtavad? Ja ma imetlen igapäevaselt meie töötajate valmisolekut, kuidas nad  jaksavad kõiki teisi toetada ja aidata ning ise seejuures olla rõõmsad ja rahulikud. Meie inimesed on tugikeskuse suurim varandus!

Suur, suur aitäh kõikidele tugispetsialistidele ja Perepesa tiimile!

Millised olid lõppeva aasta suurimad raskuskohad?
Viljandi linna munitsipaalkoolides ja  lasteaedades on ligikaudu 3000 last. Igal aastal lisandub lasteaedadesse ja koolidesse umbes 1,5-2% lisatuge vajavat last. Statistiliselt vajavad tuge umbes 25% Viljandi linna lastest. Tugikeskuse spetsialistid praeguse koosseisuga ei suuda kõiki abivajavaid lapsi toetada. Kusjuures nõu küsivad ka õpetajad ja lapsevanemad. Mitmed spetsialistid teevad lisatööd õhtuti väljaspool tööaega. Juurde oleks vaja lisaametikohti, kuid 2024. aasta eelarve on väga pingeline ja suurte kärbetega. Tugikeskuse arenduseks oleme kirjutanud igal aastal projektitaotlusi ning saanud rahastusi vaimse tervise toetamiseks, mis on meid hädast välja aidanud.

2023. aasta sügis oli Viljandi linna inimeste jaoks vaimselt raske. Kaks kohutavat sündmust, avalik suitsiid ja kortermaja põleng, läksid südamesse kõikidele Viljandi linna inimestele. Meie spetsialistid on sellistes olukordades võtmeisikud, kes aitavad, lohutavad, toetavad ja otsivad lahendusi.

Mis oli lõppeva aasta suurimad saavutused või sündmused, mille üle oled uhke?
Olen väga uhke, sest 2023. aasta oli tugikeskusele edukas aasta:
1) Hästi toimivad tugikeskuse erialagrupid (koolide eripedagoogid, lasteaedade eripedagoogid, logopeedid, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid), kus sama eriala spetsialistid toetavad üksteist ja leiavad üheskoos keerulistele juhtumitele parimad lahendused. Grupijuhid: Asti Sosi, Külli Saarnik, Krista Hansson, Kalle Kallas).
2) Tugikeskuse erialagruppide juhid korraldavad alates 2023/ 2024. õppeaasta algusest Viljandi maakonna erialagruppide tööd
3) 2023. aasta parim tugispetsialist – Riina Haugas (eripedagoog Viljandi Jakobsoni Koolis)
4) Tugikeskuse töötajad avaldasid 3 artiklit Viljandi linnalehes
5) Augustikuus korraldasime lastevanematele seminari, mis sai väga positiivse tagasiside osaliseks
6) Rahastatud projektid Sotsiaalministeeriumist ja Haridus- ja Teadusministeeriumist summas kokku: 118 319€
7) Võimalus pakkuda peredele ja lastele tasuta mänguteraapiat projektirahastuse arvelt
8) Kogukonna psühholoogi vastuvõtud Sakala Keskuse ruumides Viljandi sissekirjutusega inimestele tasuta (projektirahastusega)
9) Erasmus + projektiga „Rohkete ideede ja uute koostööpartneritega tugispetsialistid“ on võimalus külastada erinevates maades haridusasutusi ja tugikeskuseid 13- l töötajal. 2023. aastal käisid 6 spetsialisti Soomes ja Türgis. Projekt jätkub 2024.aastal.
10) Tugikeskuses töötava pereterapeudi on linnakodanikud kenasti üles leidnud, võib julgelt personaalselt pöörduda (Katrin Heinrich 5197 6576)
11) Viljandi Laste ja Perede Tugikeskuse kui eraldiseisva allasutuse loomise kinnitus volikogu poolt septembris.
12) Hästitoimivad tugikeskuse kodulehed ja Facebooki lehed (Kristi Tikkerbär ja Karin Kiilaspä)
13) Aasta algusest alustas uus energiast tulvil meeskond Perepesas, Perepesa klientide tagasiside hinnang teenustele oli 9,7 palli 10-st. Perepesa on ülivajalik ennetuskeskus lastevanematele.
https://www.perepesa.ee/viljandi-perepesa
14) Kõik ametikohad on täidetud, vakantseid kohti ei ole, kuid töölepakkujaid on.
15) Tugikeskusel on professionaalsed ja pühendunud spetsialistid.
https://viljanditugikeskus.ee/

Mis järgmine aasta meie inimestele (asutusele?) toob?
1. jaanuarist 2024. aastal alustab Viljandi Laste ja Perede Tugikeskus eraldiseisva allasutusena. Tugikeskus kuulub alates uuest aastast Viljandi Linnavalitsuse struktuuris haridusameti alluvusesse, asume õiges kohas ja oleme iseseisvad. Töötajate ja klientide jaoks ei muutu suures plaanis midagi, töötajad jätkavad samades asutustes.

2024. aasta ei saa olema lihtne: hinnatõusud, koondamised, sõjaolukorrad ja majanduslangus. See kõik mõjutab laste ja perede vaimset tervist ja hakkamasaamist, mis toob palju tööd keskuse spetsialistidele.

Luban igati toetada ja hoida oma töötajaid, kirjutada projektitaotlusi lisateenuste tagamiseks Viljandi linnas ja tagada sellega koolitusvõimalusi spetsialistidele.

Olen alati avatud ja olemas oma inimeste jaoks!
Hoiame oma meeskonna professionaalset ja positiivset sünergiat!