Kogukonna psühholoog

Viljandi Laste ja Perede Tugikeskuses töötab kogukonna psühholoog Kristjan Kass. Kristjan nõustab nii täiskasvanuid kui lapsi. Tema tööülesannete hulka kuuluvad isiksuse arengut mõjutavate tegurite hindamine lähtuvalt oma väljaõppest (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, tulemuste analüüsimine, probleemi kontseptualiseerimine), nõustamine, konsulteerimine, koostöö perearstide ja Viljandi Haiglaga, lapsevanematega ning haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidega. Kristjani haiglas töötamise kogemus annab talle eeliseid kliiniliste probleemide avastamisel ja vajadusel saab kiiresti kliendi suunata meditsiini süsteemi. Kristjan mõistab hästi puberteediealisi lapsi ja võidab kiiresti nende usalduse. Kristjan Kass on professionaalne psühholoog, kes abistab Viljandi linna elanikke eriliselt kriitilistes situatsioonides.

Töökeelteks on eesti ja inglise keel. Teenust pakutakse aadressil Tallinna tn 5, Viljandi – Viljandi Laste ja Perede Tugikeskuse ruumides. Teenuse kättesaadavus on kõikidele Viljandi linna elanikele tasuta, teavitused edastatakse Viljandi Laste ja Perede tugikeskuse kodulehel. 

Kontakt: kristjan.kass@viljanditugikeskus.ee.

Kogukonna psühholoogi teenus Viljandi linnas on rahastatud Euroopa Liidu struktuurivahenditest projektiga “Psühholoogi palgatoetus Viljandi linnale 2023.a.“.