Eripedagoog

ERIPEDAGOOG LASTEAIAS

Lasteaias töötava eripedagoogi tööülesanneteks on koostöös rühma töötajate ja lapsevanematega:

Eripedagoog töötab lastega individuaalselt või grupis, nõustab ja toetab  rühma töötajaid ja lapsevanemaid.

ERIPEDAGOOG KOOLIS 

Eripedagoogi töö eesmärgiks koolis on hariduslike erivajadustega õpilaste arengutaseme väljaselgitamine ja nende õpilaste õppe ning arengu toetamine.


Koolis töötava eripedagoogi tööülesanneteks on: