Viljandi linna laste ja perede tugikeskus sai viieaastaseks!

Artikkel Viljandi Linnalehes 16. september 2023

Artikli koostasid: Katrin Heinrich, Maarika Roosimägi, Helina Mändmets.


Viljandi linna laste ja perede tugikeskusel on juubeliaasta.
Sel puhul korraldasime meeskonnaga seminari «JUBA VIIS», mis oli suunatud eelkõige lapsevanematele, ent kuulama võisid tulla ka õpetajad ja suhteteemadest huvitatud inimesed. Seminaril oli huvitavaid ettekandeid külalisesinejatelt ja töötube tugikeskuse enda spetsialistide eestvedamisel. Seminari esimene ettekanne «Kuidas end lapsevanemana kehtestada» oli lastevanemate liidu esindajalt Aivar Hallerilt.
Esineja keskendus oma ettekandes murdeeale, sest see on üks võimsamaid kriise inimese elukaarel, mil algab uus eluetapp – eraldumine vanematest ja identiteedi loomine. Küllap on paljud teismelisi kasvatanud vanemad tajunud, et vahel on suhtlemine noorukiga üsna keeruline ning varem sisseharjunud
viisil temaga enam suhelda ei saa. Selleks, et säiliks usalduslik suhe lapsega, tuleb sageli nii mõnedki oma senised suhtumisja suhtlemisviisid ümber hinnata ning võimalik, et ka vanemlikku vaatenurka muuta. Ettekandja rõhutas, et inimese elu kvaliteet sõltub tema suhete kvaliteedist, seega on just sellel arenguetapil usalduslike suhete loomine lapsevanematele oluliseks väljakutseks. Veel juhtis Haller tähelepanu sellele, et nimetatud ajaperioodil on määrava tähtsusega täiskasvanute sõnad ja teod – teisisõnu, et nende jutt ja tegu moodustaksid ühtse terviku. Sellisest täiskasvanute eeskujust kantud teadlikkusest oma tegevuse kohta saab omakorda hakata kinnistuma nooruki suhe tema isikliku vastutuse ja vabadusega.

Meeldejääv oli ka isside duo Illimar Pilt ja Kristo Tuurmann. Nende sütitav kahemehe-show ei jätnud kedagi ükskõikseks, kui arvestada aplausi, mis pärast esinemist saalis kõlas. Kui laste kasvatamist ja suhete
hoidmist peetakse rohkem naiste teemaks, siis need kaks noort isa näitasid, et ka mehed tahavad ja oskavad nii laste kasvatamise teemadel kui ka suhete hoidmise osas asjatundlikult kaasa rääkida. Nende ettekanne «Kuidas hoida suhet lastekasvatamise kõrvalt» sisaldas värvikaid näiteid (ja ka lahendusi) elust, mida noored isad ise on proovinud. Ettekandest kumas läbi tarkus, et oluline on vältida mehe ja naise keskendumist ainult lapsevanema rollile, kuna see võib tekitada omavahelist võõrandumist paarina.
Esinejad pakkusid lahendusena välja, et alati tuleks leida teineteisele aega ja tähelepanu ning
seda iseenda ja kaaslase vajadustele pühendada. Lisaks peavad partnerid tundma «võtmeid», mis loovad võimalused lastevaba aja tekkimiseks. Pakutud näidetena toodi välja, et partneriga suhtlemise alustamiseks on oluline kohalolu (arvutite sulgemine, telefoni eemale panemine), teineteise kuulamine, vajaduste arvestamine, hinnangute andmisest loobumine ja «aja ära kaotamine». Vastasel
juhul võib kiires elutempos juhtuda, et laste kasvatamise koorem jääb rohkem ühe vanema kanda ning partnerid hakkavad teineteisest kaugenema või suhe lakkab hoopis olemast.

Pärast ettekannete kuulamist sai osaleda Viljandi tugikeskuse tugispetsialistide korraldatud töötubades, mis keskendusid sellele, kuidas olla loovam ja parem lapsevanem. Käsitleti nii suhtlemise kui ka mängimise teemat.