Viljandi Laste ja Perede Tugikeskus

Laste ja perede tugikeskuses töötavad logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid ning pereterapeut.
Tugispetsialistid teenindavad kõiki Viljandi linna munitsipaalkoole ja –lasteaedu.
Sihtgrupiks on lapsed ja noored, lapsevanemad, haridusasutuste töötajad ning laste/noortega tegeleva võrgustiku spetsialistid ja haridusametnikud.

Laste ja perede tugikeskuses põhieesmärgiks on kaitsta Viljandi linnas elavate laste õigust ohutule kasvukeskkonnale, tasakaalustatud ja igakülgsele arengule ning kaitsele.

Tugikeskus Facebookis