Tugikeskus kui praktikapartner

Viljandi Laste ja Perede Tugikeskus on juba aastaid olnud erinevatele ülikoolidele hinnatud praktikapartner. Praktikante on meil käinud enim Tartu Ülikoolist ja Tallinna Ülikoolist. Aastate jooksul on meile kogunenud palju toredat tagasisidet sotsiaalpedagoogide bakalaureuse ja magistriõppe praktikantidelt, mida mõtlesime nüüd Teiega jagada.

Mida praktikalt ootan?

Mida arvan enda juhendajast ja saadud tagasisidest?

Mida hindan praktika käigus kogetu ja nähtu juures?

Mis jääb meelde?

Mida teeksid tulevase sotsiaalpedagoogina ise teisiti?

Mida soovitaksid sotsiaalpedagoogile õpilaste nimel rohkem teha?

Mida soovitaksid õpilastele seoses sotsiaalpedagoogiga?

Kuidas su nägemus sotsiaalpedagoogi ametist selle praktika jooksul muutus?

Praktikantide sõnul on neil sageli keeruline leida praktikaks kohta, aga loodame südamest, et loetud tagasiside julgustab spetsialiste järgmise praktikapalve peale positiivselt reageerima.
Praktikandi juhendamine on väärtuslik kogemus, mis aitab arendada juhtimis- ja õpetamisoskusi. See võib olla rahuldust pakkuv ja professionaalselt rikastav ning praktikandid toovad kaasa värskeid ideid ja uusi vaatenurki, mis võivad aidata ka enda professionaalset pädevust arendada.

Koostatud Kristi Tikkerbäri poolt