Kuidas kujundada lapse enesehinnangut ja õpetada talle ennast väärtustama?

Väljenda oma positiivseid tundeid:

Ole kiitmisel konkreetne:

Tunnusta lapse pingutusi ja saavutusi:

Julgusta oma last võtma ülesandeid, mis panevad tema võimed proovile.

Väldi keelekasutust, mis võib lapse enesehinnangut kahjustada:

NB! Laused muutuvad solvanguteks, kui neid saadab halvustav kehakeel (sarkastiline või üleolev naeratus, agressiivne hääletoon, märtriohe, pearaputus, kulmukortsutus jne).

Aita lapsel end tundma õppida läbi arutluste:

Kaitse oma last ebaõigluse eest:

Jaga vastutust ja usaldust:

Juba kolme-nelja-aastasel lapsel on esialgne minapilt välja kujunenud. See koosneb nii teadmistest iseenda kohta kui ka suhtumisest iseendasse ehk enesehinnangust.

Peale varast lapseiga satub laps mitmekesisemasse sotsiaalsesse keskkonda, kus teda hakkavad mõjutama nii mängukaaslased kui ka täiskasvanud. Lapse enesehinnangut kujundab see, kuidas teised inimesed teda näevad ja talle tema kohta tagasisidet annavad.

Teadlased on jõudnud järeldustele, et:

Allikas: https://tarkvanem.ee/kasvatamine-artiklid/ole-toeks-lapse-enesehinnangu-kujundamisel/?fbclid=IwAR06A7xgDWaz9B8ORfAqm4rxvNCAFDbdX76jeQQ4VZDActacseQQ4Gvd5lw