“Juhtimise jalajälg” raamatu kokkuvõte

Autor: Ivar Raav

Ivar Raavi “Juhtimise jalajälg” kokkuvõtvas sissejuhatuses (!) oli ootus, et raamatu lugemise käigus võiks tekkida veidi teistsugune versioon lugejast ja tema mõtetest ning endast juhina, juhitava ja enesejuhina. Minuga juhtus nii, et raamatu lugemise ja endasse vaatamise käigus muutus aina vähemaks olukordi, kus mõtlesin enda juhtidele ning vaatasin aina rohkem endasse, analüüsides ennast, enda reaktsioone ja käitumismustreid.

Esimestest hetkedest peale, kui see raamat mu kätte sattus, olen täheldanud raamatu maagilist võimet anda vastus minu sees olnud küsimusele. Mul on “selle raamatu” lugemine aega võtnud mõned kuud vähem kui aasta. Alustasin lugemist enda sünnipäeval, ja võin öelda, et olen selle aasta jooksul läbi teinud tohutu arenguhüppe. Kuna juba aastaid tagasi langetasin otsuse võtta uus eluaasta vastu, olles aasta jagu parem (mitte vanem), siis on “Juhtimise jalajälg” aidanud mul seda plaani ideaalselt täita.

Lugesin raamatu korralikult otsast lõpuni läbi, aga samas meeldis mulle seda ka aegajalt suvalise koha pealt avada.  Just need “juhuslikud” teemad on sellel momendil olnud nii kõnekad ja toetavad. Muidugi ei ole kõik loetu olnud nii ilus ja roosiline kui nüüd arvata võiks. Omajagu tekkis hetki, kus pidin loetu mõjul ikka tõsiselt enda reaktsioonide ja tegutsemisviiside üle järgi mõtlema. Mõnda isegi muutma… 😉

Raske on välja tuua, mis mind selles raamatus kõige rohkem kõnetas. Siin oli pea igal lehel mingi äratundmine või seos minu igapäevase tegutsemise või tööga. Kümneid kordi sain mõelda, et õpetan sotsiaalpedagoogi ametis lastele sama (küll lastele sobivas kontekstis) ja pean loetut eluliselt oluliseks.

Välja tooksin siiski selle, et igast kirja pandud reast kõlab läbi julgustus olla ikka hooliv nii enda kui teiste suhtes. Ivar on raamatu tutvustuses kirjutanud ühe lõigu alguses “Minu lugu…”. Ma usun, et seda raamatut lugedes algab igal lugejal enda kvaliteetsem isiklik lugu.

Lisaksin siia tsitaadi raamatust “Inimene ei saa muuta kedagi teist. Aga on üks inimene, kelle saab muuta täpselt selliseks nagu sa ise tahad, ja panna käituma selliselt, nagu sa soovid- Sina ise.”

“Juhtimise jalajälg” võimaldab hüppelist hingelist arengut läbi teooria, Ivari enesereflektsioonide ja suuniste ning inimliku hoolivuse. Olen väga tänulik!

Raamatut luges ja tegi kokkuvõtte sotsiaalpedagoog Kristi Tikkerbär.